Kỹ thuật trồng bí đao
Kỹ thuật trồng bí đao AD 130

Kỹ thuật trồng bí đao AD 130

22/08/2018 - 04:08 PM

I BÍ ĐAO AD 130 - Cây kháng bệnh chết dây do khuẩn và virus rất mạnh - Trái màu xanh điểm bông, dài 20 – 25 cm, trái chắc giúp vận chuyển xa tốt hơn - Cuống trái...
chat