Kỹ thuật trồng cà chua
Kỹ thuật trồng cà chua 115

Kỹ thuật trồng cà chua 115

22/08/2018 - 12:08 PM

I.ĐẶC TÍNH GIỐNG - Sinh trưởng dạng bán hữu hạn - Thời gian từ trồng – thu lứa đầu: 65-70 ngày - Năng suất cao: 3 - 4 kg/cây - Thời gian thu hoạch dài - Dạng...
chat