Kỹ thuật trồng ớt
Quy  trình trồng ớt hiểm lai  F1 AD 05

Quy trình trồng ớt hiểm lai F1 AD 05

22/08/2018 - 03:08 PM

1. ĐẶC TÍNH GIỐNG: o Giống ớt chỉ thiên, rất sai trái, o Năng suất cao 3- 4 tấn/1000m2 . o Chống chịu rất tốt bệnh chết xanh, thối trái . o Kháng bệnh vàng...
chat