Sản phẩm đảm bảo
20/08/2018 - 03:08:14 PM | 208
Công Ty TNHH XNK Hạt Giống An Điền được thành lập ngày 04/06/2002 – với phương châm “ Mang lại hạt giống cây trồng tốt nhất”. Hiện nay công ty phát triển nhanh tróng và rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực mà còn dẫn đầu thị trường nông nghiệp ở Việt Nam theo su hướng vươn ra quốc tế. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu An Điền đã xác định con đường đi của mình rất rõ ràng , được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của công ty. I) Sứ mạng Góp phần sản xuất và truyền bá các thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm nông nghiệp ở trong và ngoài nước. II) Tôn chỉ ( mục tiêu) - Công Ty TNHH XNK Hạt Giống An Điền trở thành công ty sản xuất và bán hàng chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao và hiệu quả bền vững - Sở hữu một số thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm hạt giống nông nghiệp. III) Sologan Mang lại hạt giống cây trồng tốt nhất IV) Dòng sản phẩm - Các dòng sản phẩm hạt giống rau sau thu hoạch dành cho ăn tươi và chế biến xuất khẩu: + Rau ăn lá : cải ngọt, cải bẹ, rau...
chat